Tìm kiếm phòng trống và đặt ngay bây giờ

A Mi Refugio

Tìm kiếm địa điểm lân cận

Tài sản phổ biến nhất trong Bogota
Tài sản tốt nhất trong Bogota
Tài sản rẻ nhất trong Bogota

Tài sản phổ biến nhất trong Colombia
Tài sản tốt nhất trong Colombia
Tài sản rẻ nhất trong Colombia

Giá tốt nhất cho phòng ngủ và giường ngủ của khách Bogota
A Mi Refugio
4.6   

3 Tổng số đánh giá

Nhà trọ

Beuty Hostel With a great decoraction and architectural features