Tìm kiếm phòng trống và đặt ngay bây giờ

Albergue Tacana

Tìm những nơi tốt nhất để ở

Tài sản phổ biến nhất trong Leticia
Tài sản tốt nhất trong Leticia
Tài sản rẻ nhất trong Leticia

Tài sản phổ biến nhất trong Colombia
Tài sản tốt nhất trong Colombia
Tài sản rẻ nhất trong Colombia

Ký túc xá, nhà nghỉ, và các ưu đãi đặc biệt về chỗ ở
Albergue Tacana
3.8   

11 Tổng số đánh giá

Nhà khách

Authentic jungle experience at our guest house located in the Indigenous community of Tacana. Choose from 2 rooms with ensuite bathrooms, bunkhouse or hammock room.