Tìm kiếm phòng trống và đặt ngay bây giờ

Albergue Tacana

Bạn muốn tìm kiếm availablity cho toàn bộ một thành phố hoặc khu vực?

Tài sản phổ biến nhất trong Leticia
Tài sản tốt nhất trong Leticia
Tài sản rẻ nhất trong Leticia

Tài sản phổ biến nhất trong Colombia
Tài sản tốt nhất trong Colombia
Tài sản rẻ nhất trong Colombia

Thêm nhiều ký túc xá ở nhiều địa điểm
Albergue Tacana
3.8   

11 Tổng số đánh giá

Nhà khách

Authentic jungle experience at our guest house located in the Indigenous community of Tacana. Choose from 2 rooms with ensuite bathrooms, bunkhouse or hammock room.