Tìm kiếm phòng trống và đặt ngay bây giờ

Alfiz Hotel

Tìm những nơi tốt nhất để ở

Tài sản phổ biến nhất trong Cartagena
Tài sản tốt nhất trong Cartagena
Tài sản rẻ nhất trong Cartagena

Tài sản phổ biến nhất trong Colombia
Tài sản tốt nhất trong Colombia
Tài sản rẻ nhất trong Colombia

Nữ ký túc xá thân thiện và khách sạn giá rẻ
Alfiz Hotel

Khách sạn

Our boutique hotel is located in Cartagena´s historical Old Town, only a short walk to most of the city's attractions.