Tìm kiếm phòng trống và đặt ngay bây giờ

Alfiz Hotel

Bạn muốn tìm kiếm availablity cho toàn bộ một thành phố hoặc khu vực?

Tài sản phổ biến nhất trong Cartagena
Tài sản tốt nhất trong Cartagena
Tài sản rẻ nhất trong Cartagena

Tài sản phổ biến nhất trong Colombia
Tài sản tốt nhất trong Colombia
Tài sản rẻ nhất trong Colombia

Lập kế hoạch hành trình du lịch của bạn với ký túc xá cho mọi ngân sách
Alfiz Hotel

Khách sạn

Our boutique hotel is located in Cartagena´s historical Old Town, only a short walk to most of the city's attractions.