Tìm kiếm phòng trống và đặt ngay bây giờ

Anandamayi Hostel and Hotel

Tìm kiếm địa điểm lân cận

Tài sản phổ biến nhất trong Bogota
Tài sản tốt nhất trong Bogota
Tài sản rẻ nhất trong Bogota

Tài sản phổ biến nhất trong Colombia
Tài sản tốt nhất trong Colombia
Tài sản rẻ nhất trong Colombia

Đặt kỳ nghỉ hè và có trải nghiệm tốt hơn trong Bogota, Colombia
Anandamayi Hostel and Hotel
4.6   

3 Tổng số đánh giá

Khác

Anandamayi is a very comfortable Hostel & Hotel in the loveliest house in La Candelaria old town. We provide travellers with an excellent, warm and homely atmosphere..