Tìm kiếm phòng trống và đặt ngay bây giờ

Bed and Breakfast Chorro de Quevedo

Tìm kiếm địa điểm lân cận

Tài sản phổ biến nhất trong Bogota
Tài sản tốt nhất trong Bogota
Tài sản rẻ nhất trong Bogota

Tài sản phổ biến nhất trong Colombia
Tài sản tốt nhất trong Colombia
Tài sản rẻ nhất trong Colombia

Bed and Breakfast Chorro de Quevedo
Bed and Breakfast Chorro de Quevedo
4.9   

3 Tổng số đánh giá

Giường và bữa sáng

A warm and nice hotel only 20m away from Plaza del Chorro de Quevedo in the heart of La Candelaria, the colonial historical centre of Bogota