Tìm kiếm phòng trống và đặt ngay bây giờ

Casa Bacana Taganga

Tìm kiếm địa điểm lân cận

Tài sản phổ biến nhất trong Santa Marta
Tài sản tốt nhất trong Santa Marta
Tài sản rẻ nhất trong Santa Marta

Tài sản phổ biến nhất trong Colombia
Tài sản tốt nhất trong Colombia
Tài sản rẻ nhất trong Colombia

Tìm giá nhà nghỉ tốt nhất
Casa Bacana Taganga

Nhà khách

Typical Guests house with private rooms, 300 mts close from the sea, 25mts close from route bus, WIFI, frontdesk 24hrs.