Tìm kiếm phòng trống và đặt ngay bây giờ

Casa Sweety

Tìm kiếm địa điểm lân cận

Tài sản phổ biến nhất trong Cartagena De Indias
Tài sản tốt nhất trong Cartagena De Indias
Tài sản rẻ nhất trong Cartagena De Indias

Tài sản phổ biến nhất trong Colombia
Tài sản tốt nhất trong Colombia
Tài sản rẻ nhất trong Colombia

Nhà nghỉ thanh thiếu niên tại Cartagena De Indias
Casa Sweety

Giường và bữa sáng

Casa Sweety Hotel Boutique is the best place for a relaxing Holiday