Tìm kiếm phòng trống và đặt ngay bây giờ

Hacienda Venecia

Tìm kiếm địa điểm lân cận

Tài sản phổ biến nhất trong Manizales
Tài sản tốt nhất trong Manizales
Tài sản rẻ nhất trong Manizales

Tài sản phổ biến nhất trong Colombia
Tài sản tốt nhất trong Colombia
Tài sản rẻ nhất trong Colombia

Các ký túc xá được khuyến khích nhất bởi khách du lịch và khách hàng
Hacienda Venecia
3.3   

Đọc 1 đánh giá

Nhà trọ

Hacienda Venecia, Four generation working Coffee farm 20 minutes from Manizales, the heart of the coffee growing region of Colombia.