Tìm kiếm phòng trống và đặt ngay bây giờ

Hacienda Venecia

Bạn muốn tìm kiếm availablity cho toàn bộ một thành phố hoặc khu vực?

Tài sản phổ biến nhất trong Manizales
Tài sản tốt nhất trong Manizales
Tài sản rẻ nhất trong Manizales

Tài sản phổ biến nhất trong Colombia
Tài sản tốt nhất trong Colombia
Tài sản rẻ nhất trong Colombia

Nhà nghỉ thanh thiếu niên tại Manizales
Hacienda Venecia
3.3   

Đọc 1 đánh giá

Nhà trọ

Hacienda Venecia, Four generation working Coffee farm 20 minutes from Manizales, the heart of the coffee growing region of Colombia.