Tìm kiếm phòng trống và đặt ngay bây giờ

Hostal Bogota Real

Tìm những nơi tốt nhất để ở

Tài sản phổ biến nhất trong Bogota
Tài sản tốt nhất trong Bogota
Tài sản rẻ nhất trong Bogota

Tài sản phổ biến nhất trong Colombia
Tài sản tốt nhất trong Colombia
Tài sản rẻ nhất trong Colombia

Ký túc xá với thanh trên tầng mái và ăn uống trong Bogota, Colombia
Hostal Bogota Real
4.0   

2 Tổng số đánh giá

Nhà trọ

The Inn is assisted directly by its proprietors with the purpose of offering a good service