Tìm kiếm phòng trống và đặt ngay bây giờ

Hostal Casa Maydee

Tìm kiếm địa điểm lân cận

Tài sản phổ biến nhất trong Medellin
Tài sản tốt nhất trong Medellin
Tài sản rẻ nhất trong Medellin

Tài sản phổ biến nhất trong Colombia
Tài sản tốt nhất trong Colombia
Tài sản rẻ nhất trong Colombia

Tìm phòng giá rẻ và giường để đặt tại ký túc xá trong Medellin
Hostal Casa Maydee

Nhà trọ

Small hostel with private and shared rooms at inexpensive rates.