Tìm kiếm phòng trống và đặt ngay bây giờ

Hostal Fatima

Bạn muốn tìm kiếm availablity cho toàn bộ một thành phố hoặc khu vực?

Tài sản phổ biến nhất trong Bogota
Tài sản tốt nhất trong Bogota
Tài sản rẻ nhất trong Bogota

Tài sản phổ biến nhất trong Colombia
Tài sản tốt nhất trong Colombia
Tài sản rẻ nhất trong Colombia

Danh sách các nhà nghỉ thanh thiếu niên quốc tế tốt nhất và ba lô
Hostal Fatima
2.8   

2 Tổng số đánh giá

Nhà trọ

The Best hostel for backpackers in Bogotá