Tìm kiếm phòng trống và đặt ngay bây giờ

Hostal Fatima

Tìm những nơi tốt nhất để ở

Tài sản phổ biến nhất trong Bogota
Tài sản tốt nhất trong Bogota
Tài sản rẻ nhất trong Bogota

Tài sản phổ biến nhất trong Colombia
Tài sản tốt nhất trong Colombia
Tài sản rẻ nhất trong Colombia

Điểm đến du lịch tinh tế
Hostal Fatima
2.8   

2 Tổng số đánh giá

Nhà trọ

The Best hostel for backpackers in Bogotá