Tìm kiếm phòng trống và đặt ngay bây giờ

Hostal Tamarindo

Tìm những nơi tốt nhất để ở

Tài sản phổ biến nhất trong Medellin
Tài sản tốt nhất trong Medellin
Tài sản rẻ nhất trong Medellin

Tài sản phổ biến nhất trong Colombia
Tài sản tốt nhất trong Colombia
Tài sản rẻ nhất trong Colombia

So sánh nhà nghỉ
Hostal Tamarindo
4.4   

16 Tổng số đánh giá

Nhà trọ

A hostel with the warmth of home.