Tìm kiếm phòng trống và đặt ngay bây giờ

Hostel Ondas

Tìm những nơi tốt nhất để ở

Tài sản phổ biến nhất trong Medellin
Tài sản tốt nhất trong Medellin
Tài sản rẻ nhất trong Medellin

Tài sản phổ biến nhất trong Colombia
Tài sản tốt nhất trong Colombia
Tài sản rẻ nhất trong Colombia

Khám phá những điều cần làm trong Medellin, Colombia
Hostel Ondas

Nhà trọ

A perfect location to discover the best of this city whilst centered in authentic Colombia