Tìm kiếm phòng trống và đặt ngay bây giờ

Hotel Conquistadores

Tìm những nơi tốt nhất để ở

Tài sản phổ biến nhất trong Medellin
Tài sản tốt nhất trong Medellin
Tài sản rẻ nhất trong Medellin

Tài sản phổ biến nhất trong Colombia
Tài sản tốt nhất trong Colombia
Tài sản rẻ nhất trong Colombia

Ngày nghỉ chất lượng cao
Hotel Conquistadores

Khách sạn

We are located in downtown Medellín near metro train stations, theaters, banks, museums, shopping malls, etc.