Tìm kiếm phòng trống và đặt ngay bây giờ

Hotel Portal de Oxum

Tìm kiếm địa điểm lân cận

Tài sản phổ biến nhất trong Bogota
Tài sản tốt nhất trong Bogota
Tài sản rẻ nhất trong Bogota

Tài sản phổ biến nhất trong Colombia
Tài sản tốt nhất trong Colombia
Tài sản rẻ nhất trong Colombia

Ký túc xá và lưu trú cho khách du lịch ba lô ở các điểm đến nhiệt đới
Hotel Portal de Oxum

Khách sạn

This hotel is located in Bogota (Chapinero), close to Av. Chile Shopping Centre, National University of Colombia, and Granahorrar Shopping Centre.