Tìm kiếm phòng trống và đặt ngay bây giờ

La Guaca Hostel

Tìm kiếm địa điểm lân cận

Tài sản phổ biến nhất trong Santa Marta
Tài sản tốt nhất trong Santa Marta
Tài sản rẻ nhất trong Santa Marta

Tài sản phổ biến nhất trong Colombia
Tài sản tốt nhất trong Colombia
Tài sản rẻ nhất trong Colombia

Tìm kiếm có sẵn cho các ký túc xá tốt nhất trong Santa Marta
La Guaca Hostel

Nhà trọ

This is the best place that you could come across in Santa Marta with backpacker prices