Tìm kiếm phòng trống và đặt ngay bây giờ

La Pinta Boogaloo

Tìm kiếm địa điểm lân cận

Tài sản phổ biến nhất trong Cali
Tài sản tốt nhất trong Cali
Tài sản rẻ nhất trong Cali

Tài sản phổ biến nhất trong Colombia
Tài sản tốt nhất trong Colombia
Tài sản rẻ nhất trong Colombia

Kỳ nghỉ tốt trong Cali, Colombia
La Pinta Boogaloo
3.9   

Đọc 1 đánh giá

Nhà trọ

La Pinta Hostel with a private swimming pool is the place to learn Salsa!