Tìm kiếm phòng trống và đặt ngay bây giờ

Lima Limon Candelaria Hostel

Tìm kiếm địa điểm lân cận

Tài sản phổ biến nhất trong Bogota
Tài sản tốt nhất trong Bogota
Tài sản rẻ nhất trong Bogota

Tài sản phổ biến nhất trong Colombia
Tài sản tốt nhất trong Colombia
Tài sản rẻ nhất trong Colombia

Nhà nghỉ thanh thiếu niên và nhà nghỉ ba lô thế giới nơi tốt nhất để ở trong Bogota, Colombia
Lima Limon Candelaria Hostel

Nhà trọ

Lima Limón Candelaria Hostel combines arts and a relaxed atmosphere.