Tìm kiếm phòng trống và đặt ngay bây giờ

Paisa City Hostel

Tìm những nơi tốt nhất để ở

Tài sản phổ biến nhất trong Medellin
Tài sản tốt nhất trong Medellin
Tài sản rẻ nhất trong Medellin

Tài sản phổ biến nhất trong Colombia
Tài sản tốt nhất trong Colombia
Tài sản rẻ nhất trong Colombia

Giao dịch giá rẻ trong Medellin, Colombia
Paisa City Hostel

Nhà trọ

Paisa City Hostel has everything you need in a hostel, Comfort, Location, Friendly Staff, Huge Kitchen and much much more!