Tìm kiếm phòng trống và đặt ngay bây giờ

Plazamar Hotel Boutique

Tìm kiếm địa điểm lân cận

Tài sản phổ biến nhất trong Buenaventura
Tài sản tốt nhất trong Buenaventura
Tài sản rẻ nhất trong Buenaventura

Tài sản phổ biến nhất trong Colombia
Tài sản tốt nhất trong Colombia
Tài sản rẻ nhất trong Colombia

Tìm mức giá thấp và dự trữ nhà nghỉ dành cho thanh thiếu niên ở Buenaventura
Plazamar Hotel Boutique

Khách sạn

Plazamar Hotel Boutique located in the Buenaventura Port