Tìm kiếm phòng trống và đặt ngay bây giờ

Plazamar Hotel Boutique

Tìm những nơi tốt nhất để ở

Tài sản phổ biến nhất trong Buenaventura
Tài sản tốt nhất trong Buenaventura
Tài sản rẻ nhất trong Buenaventura

Tài sản phổ biến nhất trong Colombia
Tài sản tốt nhất trong Colombia
Tài sản rẻ nhất trong Colombia

Điểm đến cao cấp trong Buenaventura, Colombia
Plazamar Hotel Boutique

Khách sạn

Plazamar Hotel Boutique located in the Buenaventura Port