Tìm kiếm phòng trống và đặt ngay bây giờ

Saman Hostel

Tìm những nơi tốt nhất để ở

Tài sản phổ biến nhất trong Medellin
Tài sản tốt nhất trong Medellin
Tài sản rẻ nhất trong Medellin

Tài sản phổ biến nhất trong Colombia
Tài sản tốt nhất trong Colombia
Tài sản rẻ nhất trong Colombia

Saman Hostel
Saman Hostel
4.7   

2 Tổng số đánh giá

Nhà trọ

The hostel experience that you expect!!!