Tìm kiếm phòng trống và đặt ngay bây giờ

Swiss Hostal Martinik

Bạn muốn tìm kiếm availablity cho toàn bộ một thành phố hoặc khu vực?

Tài sản phổ biến nhất trong Bogota
Tài sản tốt nhất trong Bogota
Tài sản rẻ nhất trong Bogota

Tài sản phổ biến nhất trong Colombia
Tài sản tốt nhất trong Colombia
Tài sản rẻ nhất trong Colombia

Swiss Hostal Martinik
Swiss Hostal Martinik

Nhà trọ

Welcome to our oasis in the Candelaria, Bogotás historical center. The newly renovated quality hostel Martinik is located within a walking distance of the main museums, squares, churches and other monuments.