Tìm kiếm phòng trống và đặt ngay bây giờ

Tamarindo Inn

Tìm những nơi tốt nhất để ở

Tài sản phổ biến nhất trong Medellin
Tài sản tốt nhất trong Medellin
Tài sản rẻ nhất trong Medellin

Tài sản phổ biến nhất trong Colombia
Tài sản tốt nhất trong Colombia
Tài sản rẻ nhất trong Colombia

Tamarindo Inn
Tamarindo Inn
3.9   

Đọc 1 đánh giá

Nhà trọ

Affordable and tranquil accommodation with an excellent location.