Tìm kiếm phòng trống và đặt ngay bây giờ

Tiger Paw Hostel

Tìm kiếm địa điểm lân cận

Tài sản phổ biến nhất trong Medellin
Tài sản tốt nhất trong Medellin
Tài sản rẻ nhất trong Medellin

Tài sản phổ biến nhất trong Colombia
Tài sản tốt nhất trong Colombia
Tài sản rẻ nhất trong Colombia

Nhà nghỉ và nhà nghỉ ba lô
Tiger Paw Hostel
2.6   

Đọc 1 đánh giá

Nhà trọ

Beautiful new hostel across from bar / restaurant area, Parque Lleras.