Tìm kiếm phòng trống và đặt ngay bây giờ

Tiger Paw Hostel

Tìm những nơi tốt nhất để ở

Tài sản phổ biến nhất trong Medellin
Tài sản tốt nhất trong Medellin
Tài sản rẻ nhất trong Medellin

Tài sản phổ biến nhất trong Colombia
Tài sản tốt nhất trong Colombia
Tài sản rẻ nhất trong Colombia

Tiger Paw Hostel
Tiger Paw Hostel
2.6   

Đọc 1 đánh giá

Nhà trọ

Beautiful new hostel across from bar / restaurant area, Parque Lleras.