Montenegro
171.1 km (106.3 mi) từ vị trí tìm kiếm
Call10 12A-02

Giường và bữa sáng

Alquiler de fincas en el quindio, hoteles en el quindio, alquiler fincas eje cafetero, hoteles eje cafetero, alojamientos en el quindio, fincas para alquilar en el quindio.

Alquiler de Fincas En El Quindio 24 ảnh

  Thứ 11-Tháng Mười-2023  -  Thứ 12-Tháng Mười-2023 (1 đêm)

COP 65,000.00 người mỗi đêm
Estandar (với 4 giường)
Bữa ăn nửa buổi    Phòng tắm riêng   

Quimbaya
171.1 km (106.3 mi) từ vị trí tìm kiếm
Call10 21A-02

Giường và bữa sáng

Alquiler de fincas en el quindio, hoteles en el quindio, alquiler fincas eje cafetero, hoteles eje cafetero, alojamientos en el quindio, fincas para alquilar en el quindio.

Asoatur 18 ảnh

  Thứ 11-Tháng Mười-2023  -  Thứ 12-Tháng Mười-2023 (1 đêm)

$75,000.00 phòng mỗi đêm
Double (với 1 giường)
Bao gồm ăn sáng    Phòng tắm riêng   

ROOM FEATURES: The Hotel Campestre las Bailarinas has 58 comfortable rooms all with private bathroom, hot water, fan, television, minibar and tape recorder. The hotel has all the comforts of a modern hotel; but surrounded by tranquility, peace and beauty that only the Colombian countryside offers us.

COP 75,000.00 phòng mỗi đêm
Double (với 1 giường)
Bao gồm ăn sáng    Phòng tắm riêng   

ROOM FEATURES: The Hotel Campestre las Bailarinas has 58 comfortable rooms all with private bathroom, hot water, fan, television, minibar and tape recorder. The hotel has all the comforts of a modern hotel; but surrounded by tranquility, peace and beauty that only the Colombian countryside offers us.

Montenegro
171.1 km (106.3 mi) từ vị trí tìm kiếm
Call10 12A-02

Giường và bữa sáng

Alquiler de fincas en el quindio, hoteles en el quindio, alquiler fincas eje cafetero, hoteles eje cafetero, alojamientos en el quindio, fincas para alquilar en el quindio.

Hoteles Eje Cafetero 30 ảnh

  Thứ 11-Tháng Mười-2023  -  Thứ 12-Tháng Mười-2023 (1 đêm)

COP 95,000.00 phòng mỗi đêm
Doble (với 1 giường)
Bao gồm ăn sáng    Phòng tắm riêng   
Giới hạn lưu trú tối thiểu: 2 ngày

Đang tìm kiếm 3 tính chất