Manizales
Verada Cuchillo De Los Santa, Via A La Linda

Giường và bữa sáng

A country inn offering rural accomodations for those interested in staying in or around Manizales- located only 3km from downtown, our hotel allows visitors to enjoy the best of both worlds.

Ecohotel La Juanita - Tìm phòng và giường sẵn có cho khách sạn và nhà nghỉ trong Manizales 5 ảnh

  Thứ 22-Tháng Tám-2022  -  Thứ 23-Tháng Tám-2022 (1 đêm)

COP 50,000.00 người mỗi đêm
Azulejo, Room 3 (với 5 giường)
Phòng tắm riêng   

Three singles, one bunk bed, TV, private bath

COP 50,000.00 người mỗi đêm
Barranquillo, Room 1 (với 2 giường)
Phòng tắm riêng   

One double and a single, TV, private bath, balcony

COP 50,000.00 người mỗi đêm
Carpintero, Room 8 (với 3 giường)
Phòng tắm riêng   

One single, one bunk bed, TV, private bath

COP 50,000.00 người mỗi đêm
Colibri, Room 2 (với 2 giường)
Phòng tắm riêng   

One double and a single, TV, private bath, balcony

COP 50,000.00 người mỗi đêm
Garza Bueyera, Room 11 (với 2 giường)
Phòng tắm riêng   

One double and a single, TV, private bath

COP 50,000.00 người mỗi đêm
Gavilan, Room 5 (với 2 giường)
Phòng tắm riêng   

Two singles, TV, private bath

COP 50,000.00 người mỗi đêm
Golondrina, Room 10 (với 2 giường)
Phòng tắm riêng   

One double and a single, TV, private bath

COP 50,000.00 người mỗi đêm
Mirla, Room 4 (với 2 giường)
Phòng tắm riêng   

One double and a single, TV, private bath

COP 50,000.00 người mỗi đêm
Garrapatero, Room 7 (với 1 giường)
Phòng tắm riêng   

One double, TV, private bath

COP 60,000.00 người mỗi đêm
Bicho Fue, Room 6 (với 1 giường)
Phòng tắm riêng   

Suite: One double, TV, private bath with bathtub

Manizales
13.4 km (8.3 mi) từ vị trí tìm kiếm
Vereda El Rosario

3.3   

Đọc 1 đánh giá

Nhà trọ

Hacienda Venecia, Four generation working Coffee farm 20 minutes from Manizales, the heart of the coffee growing region of Colombia.

Hacienda Venecia - Tìm phòng và giường sẵn có cho khách sạn và nhà nghỉ trong Manizales 7 ảnh

  Thứ 22-Tháng Tám-2022  -  Thứ 23-Tháng Tám-2022 (1 đêm)

COP 40,000.00 người mỗi đêm
Twin (với 2 giường)
Bao gồm ăn sáng    Tắm chung   

Twin Room (2 single beds) with private bathroom - $40, 000 COP per person.

Đang tìm kiếm 2 tính chất